Novas de interese - Terra de Outes


Detalle da nova:

Asamblea xeral extraordinaria

     Xoan Mariño      22/04/2023
Ver noticia

Prezados/as socios e socias de Terra de Outes:
Rematado o prazo para a presentación de candidaturas para formar parte da Xunta Directiva da Asociación Terra de Outes a elexir na próxima Asemblea Xeral extraordinaria do día día 22 de abril do presente ano, a única presentada en forma é a integrada por:
Jesús Mato Vilas como  Presidente; M.ª Dolores Pena Pena, como  Vicepresidenta; José Manuel Orodea Santamaría, como Secretario; Enrique Vidal Romay, como Tesoureiro; e Domingo Campos AlborésAmaro Bravo Rodríguez  e Alberto Martínez Pintos, como Vogais.
Para os socios e socias que non lles sexa posible asistir, remito en arquivo adxunto un modelo de delegación de voto para quen desexe exercer o seu dereito a sufraxio e que debe ser presentado antes da celebración de dita Asemblea en primeira convocatoria diante do secretario da Asociación, ben por correo electrónico, ben por escrito pola persoa en quen se delega o voto.
Rematada a asemblea procederemos a inaugurar a biblioteca de Terra de Outes e alí presentaremos o novo número da nosa revista, que celebraremos cuns pinchos e uns viños aos que están convidados todos/as os/as que desexen asistir á mesma.
Un cordial saúdo
Xoán X. Mariño
Presidente da ACC Terra de Outes
 
 
Logo Terra de Outes

Terra de Outes

Local social parroquia de Outes, s/n. C.P. 15239, Outes (A Coruña)
Tlf:  (+34) 634 416 574