Onde estamos - Terra de Outes


¿Cómo chegar?

Local social parroquia de Outes, s/n. C.P. 15239, Outes (A Coruña)

  >> Ver como chegar dende a sua cidade

Ver como chegar dende a sua cidade


Coordeadas XPS:

Coordeadas decimais:
    Latitude:         42.842841
    Lonxitude:      -8.908383


Graos, min e seg.:
    Latitude:        N 42º 50' 34.22
    Lonxitude:      O 8º 54' 30.178

Enviar a GPS:


Logo Terra de Outes

Terra de Outes

Local social parroquia de Outes, s/n. C.P. 15239, Outes (A Coruña)
Tlf:  (+34) 634 416 574